Natuurlijke bestrijding bij het telen van gewassen

Jürgen Köhl, onderzoeker bij Wageningen Universiteit & Research, vertelt over het belang en de voordelen van biologische bestrijding.

Biologische producten worden altijd geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit geldt voor verse producten, maar ook voor gewassen als tarwe, maïs en rijst die de basis vormen voor droge kruidenierswaren. Bescherming van biologisch geteelde gewassen vindt bijvoorbeeld plaats met biologische bestrijding. Hierbij worden in de natuur voorkomende insecten en micro-organismen, zoals bacteriën of schimmels gebruikt om ziekten en plagen bij het telen van gewassen te bestrijden.

Gewasbescherming is belangrijk

“Eén bladluis is niet erg, maar grote aantallen kunnen leiden tot een ware plaag en een gewas ernstig aantasten. Daar moeten gewassen dus tegen worden beschermd tijdens de teelt. Ik vind het een uitdaging om dat op een verantwoorde, biologische manier te doen. Daar zet ik mij voor in met mijn werk.”

Hoe werkt biologische bestrijding?

“Bij biologische bestrijding maken we gebruik van de natuurlijke vijanden van insecten en micro- organismen die ziekten en schade aan gewassen veroorzaken. We gebruiken daarvoor bepaalde insecten, zoals parasieten en roofinsecten. Daarnaast maken we gebruik van nuttige bacteriën, schimmels en virussen die een beschermende werking hebben tegen ziekten. Al deze organismen zijn al in de natuur aanwezig. Daarom noemen we ze ‘natuurlijke’ vijanden.”

Meer aandacht

Jürgen Köhl ziet dat de belangstelling voor biologische bestrijding toeneemt. “De regelgeving voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt steeds strenger ter bescherming van mens en milieu. De Europese Unie faciliteert daarom ook een onderzoekproject als BIOCOMES. Dit project is opgericht om nieuwe biologische bestrijdingsmethodes te ontwikkelen. Daardoor vermindert het gebruik van synthetische stoffen en maakt chemische bestrijding plaats voor biologische bestrijding. De tendens is ook dat biologische bestrijding langzaam maar zeker steeds meer toegepast wordt door telers. Zowel in de biologische als gangbare teelt. Er komen daarom steeds meer biologische bestrijdingsmiddelen op de markt.”

Wat kunt u zelf veranderen?

“Ik vind dat we meer moeten doen dan alleen biologisch geteelde producten kopen en eten. Als we allemaal wat minder dierlijke producten zouden eten, realiseren we met elkaar minder transportkosten en minder luchtvervuiling door de hoeveelheid mest. Bovendien als je minder vlees eet, houd je budget over voor biologische voeding. Zo lever je een actieve bijdrage aan een betere leefomgeving voor ons allemaal.”

Deel dit verhaal:

Voordeel 3
Ekoland gaat al meer dan dertig jaar met hart en ziel voor biologisch
3
Voordeel 3
Ekoland gaat al meer dan dertig jaar met hart en ziel voor biologisch

Ekoland profiteert van meer dan dertig jaar ervaring in biologisch bij moederbedrijf Natudis. Dit betekent dat u mag rekenen op een uitgebreid netwerk in biologisch. Kennis van zaken, een biologisch netwerk en transparantie in herkomst van producten zijn vanzelfsprekend bij ons.

Bekijk alle 3 voordelen